+977-9808577862

info@swornimyug.org

Nirajan Gauli

भरोशा र आशिर्वाद देख्न त सकिन्न, तर असम्भवलाई पनि सम्भावनामा बदलिदिन्छ!

Read More

Campaign Photos

Videos

Appreciation

Feedback