+977-9808577862

info@swornimyug.org

AJ Rajbanshi

यदि जित निश्चित छ भने कायर पनि लड्न सक्छ बहादुर त त्यसलाई भनिन्छ जो हार निश्चित भएर पनि मैदानमा उत्रिन्छ

Campaign Photos

Videos

Appreciation

Feedback