+977-9808577862

info@swornimyug.org

Bijaya Thapa Kazzi

Life is beautiful lets make it more beautiful together.
आफैमा सवै भुलेर रमाउनुको आनन्दको नि मापन गर्न सकियला र हजुर ?

 

Read More

Campaign Photos

Videos

Appreciation

1

Total Receivers

1

Support campaign

75

Total Funds

470

Achievement

Feedback